• Шуурхай удирдлагын нэгж
  Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2018.04.17)

  МОНГОЛ УЛСАД Зоонозын шалтгаант үйл явдал Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол: 13 аймгийн 46 сум, Нийслэлийн 5 дүүргээс хачгаар дамжих халдварт өвчний 142 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Эпидемиологийн 15 дугаар долоо хоногт нийт 85 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1.4 дахин их харин олон жилийн дундаж үзүүлэлттэй харьцуулахад ижил түвшинд байна. Хачгаар ...read more →

  505
 • Шуурхай удирдлагын нэгж
  Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2018.04.16)

  МОНГОЛ УЛСАД Зоонозын шалтгаант үйл явдал Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол: 2018 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар 13 аймгийн (Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Хөвсгөл, Ховд, Хэнтий, Дорнод, Дорноговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Завхан, Сэлэнгэ) 46 сум, Нийслэлийн 5 дүүрэгт хачгаар дамжих халдварын 142 тохиолдол бүртгэгдсэн. Тандалтын 15-р долоо хоногт 28 тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн нь ...read more →

  781
 • Шуурхай удирдлагын нэгж
  Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2018.04.12)

  МОНГОЛ УЛСАД Зоонозын шалтгаант үйл явдал Галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн тохиолдол: 2018 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар Баян-Өлгий, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, Өвөрхангай, Өмнөговь, Говь-Алтай, Дундговь, Сэлэнгэ аймгийн 21 сум, Нийслэлийн 4 дүүргээс галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн нийт 49 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тандалтын 15-р долоо хоногт эрсдэлд өртсөн 1 тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн. Энэ нь ...read more →

  442
 • Шуурхай удирдлагын нэгж
  Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2018.04.11)

  МОНГОЛ УЛСАД Зоонозын шалтгаант үйл явдал Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол: 2018 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар 12 аймгийн (Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Хөвсгөл, Ховд, Хэнтий, Дорнод, Өвөрхангай, Өмнөговь, Завхан, Сэлэнгэ) 27 сум, Нийслэлийн 4 дүүрэгт хачгаар дамжих халдварын 61 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тандалтын 15-р долоо хоногт 1 тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн нь ...read more →

  461
 • Шуурхай удирдлагын нэгж
  Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2018.04.10)

  МОНГОЛ УЛСАД Зоонозын шалтгаант үйл явдал Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол: 2018 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар 12 аймгийн (Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Хөвсгөл, Ховд, Хэнтий, Дорнод, Өвөрхангай, Өмнөговь, Завхан, Сэлэнгэ) 27 сум, Нийслэлийн 4 дүүрэгт хачгаар дамжих халдварын 60 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тандалтын 15-р долоо хоногт 3 тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн нь өмнөх ...read more →

  191
 • Шуурхай удирдлагын нэгж
  Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2018.04.09)

  МОНГОЛ УЛСАД Зоонозын шалтгаант үйл явдал Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол: 2018 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийн байдлаар 11 (Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Хөвсгөл, Ховд, Хэнтий, Дорнод, Өвөрхангай, Өмнөговь, Завхан) аймгийн 25 сум, Нийслэлийн 4 дүүрэгт хачгаар дамжих халдварын 57 тохиолдол бүртгэгдсэн. Тандалтын 14-р долоо хоногт эрсдэлд өртсөн 20 тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн ба ...read more →

  219
 • Шуурхай удирдлагын нэгж
  Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2018.04.05)

  МОНГОЛ УЛСАД Зоонозын шалтгаант үйл явдал Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол: 2018 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн байдлаар Баянхонгор, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Ховд, Дорнод, Өвөрхангай аймгийн 11 суманд хачгаар дамжих халдварын 20 тохиолдол бүртгэгдсэн. Тандалтын 14-р долоо хоногт эрсдэлд өртсөн 5 тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.8 дахин бага үзүүлэлттэй ...read more →

  241
 • Шуурхай удирдлагын нэгж
  Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2018.04.04)

  МОНГОЛ УЛСАД Зоонозын шалтгаант үйл явдал Зоонозын өвчний сэжигтэй тохиолдол: 2018 оны 4 дүгээр сарын 3-4-ны хооронд галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн, хачигт халдвар, бусад зоонозын шалтгаант хүний өвчний сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Эх сурвалж: ЗӨСҮТ Мал, амьтны галзуу өвчин: Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сум, Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумдад мал амьтны “Галзуу” бүртгэгдэж, тус сумдад хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон. ...read more →

  197
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter