ЗӨСҮТ
Шуурхай удирдлагын нэгж
Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2017.09.12)
109

МОНГОЛ УЛСАД
Зоонозын шалтгаант үйл явдал
Зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн мэдээлэл:
Хачгаар дамжих халдварт өвчин:
2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар хачгаар дамжих халдварт өвчний нийт 1256 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үе (674)-ээс 1.9 дахин өндөр үзүүлэлттэй байна. Тархвар судлалын тандалтын 37 дахь долоо хоногт 7 сэжигтэй тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн байна.

Үүнээс батлагдсан нийт 459 /36,5%/ ба ХР-ын 353 (76,9%), ХЭ-ын 62(13.5%), ХБ-ын 44(9.5%) тархвар судлал, эмнэлзүй, лабораторийн шинжилгээгээр онош батлагдсан байна.

Эх сурвалж: ЗӨСҮТ

Мэрэгч амьтны дуудлага:
Тархвар судлалын 37 дах 7 хоног 9 сарын 12-ны өдрийн байдлаар мэрэгч амьтны 2 удаагийн дуудлагад ажиллаж зоонозын шалтгаант өвчний тархвар судлалын холбогдол, халдварын эрсдэлийг тодорхойлж, тухайн газар бүрт халдваргүйтгэл хийсэн.

Эх сурвалж: ЗӨСҮТ

ОЛОН УЛСАД
Зоонозын шалтгаант үйл явдал
Зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter