Шуурхай удирдлагын нэгж
Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2017.11.02)
257

МОНГОЛ УЛСАД
Зоонозын шалтгаант үйл явдал
Зоонозын өвчний сэжигтэй тохиолдол:
2017 оны 11-р сарын 01-ээс 11-р сарын 02-ны өдрийн хооронд зоонозын өвчний хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.

Эх сурвалж: ЗӨСҮТ

ОЛОН УЛСАД
Зоонозын шалтгаант үйл явдал
Денгийн чичрэг: Вьетнам улс
Тус улсад өнгөрсөн 10-р сарын 15-ны байдлаар денге өвчний 152924 тохиолдол бүртгэгдэж, 30 хүн уг өвчнөөр нас барсан байна. Өвчлөл одоогоор буурах хандлагатай байгаа ч тохиолдлын тоо өмнөх жилүүдээс өндөр байна.

Эх сурвалж: http://www.outbreak.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter