Шуурхай удирдлагын нэгж
Шуурхай удирдлагын нэгжийн мэдээ (2018.01.09)
112

МОНГОЛ УЛСАД
Зоонозын шалтгаант үйл явдал
Зоонозын өвчний сэжигтэй тохиолдол:
2018 оны 01-р сарын 08-аас 01-р сарын 09-ний өдрийн хооронд зоонозын өвчний хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.

Эх сурвалж: ЗӨСҮТ

ОЛОН УЛСАД
Зоонозын шалтгаант үйл явдал
Зоонозын халдварын өвчлөлийн мэдээлэл:
Шувууны томуугийн A(H5N8) вируст халдвар, шувууны өвчлөл: Өмнөд Африк, Капе муж
Тус улсын хөдөө аж ахуй, эрүүл мэндийн газрын дарга Д.Майер Модисейний мэдээллээр Өмнөд Африкийн Капе мужид шувууны томуугийн A(H5N8) вируст халдвараар 1 Хараалай зүйлийн (Thalasseus bergii(Laridae)) шувуу өвчилсөн болох нь лабораторийн шинжилгээгээр батлагдсан байна. Тус газарт хязгаарлалтын дэглэм тогтоож, хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.

Эх сурвалж: www.oie.int

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter