• Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.06.22)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 6 дугаар сарын 8-22 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Унгар, Болгар зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Унгар улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 132800, Болгар улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 78943 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). ...read more →

  332
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.06.09)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 5 дугаар сарын 25 наас 6 дугаар сарын 08 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн шувууны өвчлөл Энэтхэг, Тайвань зэрэг улс оронд илрээд байна. Энэтхэг улсад 9 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 240, Тайвань улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 24103 тэжээмэл болон зэрлэг ...read more →

  462
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.05.25)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Герман, Румин, Ирак, Тайвань зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Германд 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 20156, Румин улсад 1 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 18699, Ирак улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 59700, Тайвань ...read more →

  625
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.05.12)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ноос 5- дугаар сарын 11-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус АНУ, Унгар, Итали, Ирланд, Вьетнам зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. АНУ -д 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 34160, Унгар улсад 4 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 32130, Итали улсад ...read more →

  801
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.04.27)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-27-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Вьетнам, Болгар, Унгар, Тайвань зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Вьетнамд 10 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 2221, Болгар улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 1345, Унгар улсад 9 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 85415, Тайвань ...read more →

  823
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.04.13)

  Нэг. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 3 дугаар сарын 30-наас 4 дүгээр сарын 13-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Унгар, Польш, Герман, АНУ, Энэтхэг, Тайвань зэрэг оронд шувуунд илрээд байна. Унгар улсад 5 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 205683, Польш улсад 1 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 200, Герман улсад 1 удаа ...read more →

  909
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.03.30)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 3 дугаар сарын 16-30-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Филлипин, Польш, Герман, АНУ, Израиль, Унгар зэрэг оронд шувуунд илрээд байна. Филлипин -д 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 3000, Польш улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 75, Герман улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 154, АНУ-д ...read more →

  930
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.03.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 3 дугаар сарын 02-16 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Словак, Болгар, Тайвань, Украйн зэрэг оронд шувуунд илрээд байна. Словак -д 4 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 20, Болгар улсад 4 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 9947, Тайвань улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 1442, Украйн улсад ...read more →

  822
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.03.02)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 2 дугаар сарын 17 ноос 3 дугаар сарын 02-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Польш, Болгар (анхны тохиолдол), Вьетнам, Энэтхэг зэрэг оронд шувуунд илрээд байна. Польш -д 7 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 35286, Болгар улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 54, Вьетнам улсад ...read more →

  668
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.02.17)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 2 дугаар сарын 3-17-ны хүртлэх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус БНХАУ, Герман, Саудын Араб, Вьетнам зэрэг оронд шувуунд илрээд байна. БНХАУ-д 2 тохиолдлоор 6340, Герман 1 тохиолдлоор 44, Саудын Араб 1 тохиолдлоор 22700, Вьетнам улсад 4 тохиолдлоор 3480 тэжээмэл болон зэрлэг шувууд ...read more →

  540
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter