ЗӨСҮТ
  • Худалдан авах ажиллагааны тайлан
  • Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт
  • Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Нэр Хавсралт Огноо
2016 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан Татах 2017
2015 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан Татах 2015

Нэр Хавсралт Огноо
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 10-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 9-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 8-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 7-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 5-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 4-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2017 оны 2-р сарын худалдан авалт Татах 2017
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2015 оны 9-р сарын худалдан авалт Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2015 оны 7-р сарын худалдан авалт Татах 2015
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 2015 оны 5-р сарын худалдан авалт Татах 2015

Нэр Хавсралт Он
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2017 оны 3-р сар) Татах 2017
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2016 оны 6-р сар) Татах 2016
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2016 оны 5-р сар) Татах 2016
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2016 оны 4-р сар) Татах 2016
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2015 оны 5-р сар) Татах 2015
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (2015 оны 3-р сар) Татах 2015

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter