ЗӨСҮТ
Нэр Огноо Дугаар Татах
Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах заавар 2011-05-03 158 Татах
Чанарын албаны дүрэм батлах тухай 2012-01-17 25 Татах
Хөтөлбөрийн загвар шинэчлэн батлах тухай 2013-11-21 437 Татах
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны шинэчлэн батлах тухай 2013-07-09 247 Татах
Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн ерөнхий дүрэм 2007-12-03 454 Татах
Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын журам батлах тухай 2009-11-01 357 Татах
Журам батлах тухай 2013-04-22 140 Татах
Журам батлах тухай 2013-09-11 330 Татах
Төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын чиглэл, индекс батлах тухай 2014-02-17 49 Татах
Журам батлах тухай 2015-05-08 189 Татах
Заавар батлах тухай 2015-06-22 242 Татах
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter