Нэр Огноо Дугаар Татах
 Шадар сайд
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-17 24 Татах
 Эрүүл мэндийн сайд
Журам шинэчлэн батлах тухай (Эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам) 2022-07-01 А/346 Татах
Эрүүл мэндийн салбар жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2021-10-14 А/625 Татах
Эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээ, мэдээллийн журам,бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 А/611 Татах
Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн бүтэц, дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-06-27 А/310 Татах
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн албан хаагчдын хоол, унааны хөнгөлөлт, нэмэгдэл, урамшлын хэмжээг тогтоох тухай 2018-12-28 А/548 Татах
Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай 2017-12-11 А/503 Татах
Журам шинэчлэн батлах тухай 2017-09-01 А/337 Татах
Заавар батлах тухай 2017-04-21 А/161 Татах
Заавар батлах тухай 2017-04-21 А/160 Тарваган тахал өвчний хяналт, сэргийлэлт

Боом өвчний хяналт, сэргийлэлт

Галзуу өвчний хяналт, сэргийлэлт

Хачгаар дамжих халдварт өвчний хяналт, сэргийлэлт

Бэтэг өвчний хяналт, сэргийлэлт

Урвах тахал өвчний хяналт, сэргийлэлт

Төгсөлтийн дараахь үндсэн ба төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтын чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай 2016-12-15 А/184 Татах
Заавар батлах тухай 2015-06-22 242 Татах
Журам батлах тухай 2015-05-08 189 Татах
Стратеги, төлөвлөгөө батлах тухай 2015-03-02 86 Татах
Заавар батлах тухай 2014-06-02 187 Татах
Төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын чиглэл, индекс батлах тухай 2014-02-17 49 Татах
Хөтөлбөрийн загвар шинэчлэн батлах тухай 2013-11-21 437 Татах
Журам батлах тухай 2013-09-11 330 Татах
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны шинэчлэн батлах тухай 2013-07-09 247 Татах
Журам батлах тухай 2013-04-22 140 Татах
Чанарын албаны дүрэм батлах тухай 2012-01-17 25 Татах
Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах заавар 2011-05-03 158 Татах
Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын журам батлах тухай 2009-11-01 357 Татах
Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн ерөнхий дүрэм 2007-12-03 454 Татах
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter