• Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Албаны дарга – Захиргаа  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Захиргаа алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Төвийн ба албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, ойрын болон хэтийн төлөвлөлт, эрх зүйн баримтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, төвийн хөгжлийн төлөвлөлтийг хийх, байгууллагын үнэт зүйлс, соёлыг төлөвшүүлэх, хамт олныг зөв зохион байгуулах, гадаад хамтын ажиллагаа, ...read more →

  490
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Амьтан маллагч Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Нийгмийн эрүүл мэнд, тандалт, шуурхай удирдлагын алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Амьтны эрүүл мэндийг тогтмол хянах, горимын дагуу хооллох, арчлах, амьтантай ажиллах ёс зүйг баримтлах Амьтны байрны хэвийн үйл ажиллагааг хангах, тохижилт, үйлчилгээ хийх, хариуцах Тусламж үйлчилгээний чанарын тасралтгүй байдлыг хангах, аюулгүй ...read more →

  415
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Үйлчлэгч Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв- Ариутгал, халдваргүйтгэл, биоүйлдвэрлэлийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын цэвэрлэгээ үйлчилгээг заавар, журам, стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх; Тусламж үйлчилгээний чанарын тасралтгүй байдлыг хангаж, дэглэмийн зааврын дагуу ажиллах; Байгууллагын бусад үйл ажиллагаанд оролцох Албан тушаалын ангилал (цалин) ТҮ-1 /Эрүүл мэндийн салбарын бусад/ Орон тоо   ...read more →

  396
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Сантехникийн слесарь Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах; Төвийн инженерийн шугам сүлжээг байнга хянаж, обьектод үзлэг хийн, гарсан доголдол саатлыг цаг алдалгүй шуурхай засварлаж хэвийн ажиллагаанд оруулах; Захиргаа, аж ахуй, алба, тасаг, ...read more →

  373
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр    Олгогч-Эм зүйч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эм, бараа материал хариуцаж хүлээн авах, түгээх; Нөөцийн нөхөн хангалт хийх, шинэчлэх, захиалга өгөх; Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүссэн үед  хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг хангах; Нөөцийн агуулахын үйл ажиллагааны тасралтгүй ...read more →

  319
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Цахилгаанчин-мужаан Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв- Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын цахилгаан сүлжээний хэвийн ажиллагааг байнга хянаж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримтлан ажиллана. Дэд станцын болон барилга байгууламжуудын цахилгааны тоног төхөөрөмж, гал хамгаалагчууд, тог таслагчуудын бүрэн бүтэн байдлыг  хариуцна. Албан тушаалын ангилал ...read more →

  293
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Захиалга хүлээн авагч – Эм зүйч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зоонозын халдварт өвчний тохиолдол, дэгдэлт болон болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед шаардлагатай эм бэлдмэл, хамгаалах хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, эд зүйл бусад материалаар саадгүй түргэн шуурхай хангаж, ...read more →

  262
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Захиалга хүлээн авагч – Эм зүйч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зоонозын халдварт өвчний тохиолдол, дэгдэлт болон болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед шаардлагатай эм бэлдмэл, хамгаалах хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, эд зүйл бусад материалаар саадгүй түргэн шуурхай хангаж, ...read more →

  384
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Вирус судлагч эмч Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Лавлагаа, лабораторийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах, мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх чадвартай байх Судалгааны ажлын арга зүй эзэмшсэн байх Мэргэжлийн ур чадвар сайтай, Лабораторийн онош зүйн тусламж, үйлчилгээг стандарт, удирдамж, заавар, зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэх, хяналт ...read more →

  349
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Цахилгаанчин-мужаан Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв- Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын цахилгаан сүлжээний хэвийн ажиллагааг байнга хянаж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримтлан ажиллана. Дэд станцын болон барилга байгууламжуудын цахилгааны тоног төхөөрөмж, гал хамгаалагчууд, тог таслагчуудын бүрэн бүтэн байдлыг  хариуцна. Албан тушаалын ангилал ...read more →

  341
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter