Сургалт
“Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвд молекул биологийн оношилгоог нэвтрүүлэх” ажлын байран дахь сургалт үргэлжилж байна
3859
“БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ТӨВД МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН ОНОШИЛГООГ НЭВТРҮҮЛЭХ” АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ СУРГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА
Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Японы сантай хамтран МОН-9218 төслийн хүрээнд 14 аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвүүдэд ажлын байран дахь Молекул биологийн оношилгоог нэвтрүүлэх сургалт зохион байгуулж байна.
2023 оны 8 дугаар сарын 3-5-ны өдрүүдэд Баянхонгор Аймгийн Зоонозын Өвчин Судлалын Төв-д ажиллаа.
Уг сургалтаар:
✅ Зоонозын шалтгаант халдварт өвчний лабораторийн оношилгоог тухайн орон нутагт цаг алдалгүй хурдан шуурхай зохион байгуулах чадавх бүрдүүлэх.
✅ Салбар төвүүдийн лабораторийн био аюулгүй ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж, зөвлөмж хүргүүлснээр MNS ISO 15189:2015 итгэмжлэлд хамрагдах бэлтгэл ажлын урьдчилсан бэлтгэл ажил хангах.
✅ Био-аюулгүй байдал, чанар, захиргаа хүний нөөцийн чиглэлээр дэмжлэгт хяналт, зөвлөн туслах ажлууд хийгдэж байна.
Нийтэлсэн огноо: 2023.08.06
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter