Сургалтын чиглэл

  • Ариутгалын үйл ажиллагааг хийх ажилтны мэргэшил эзэмшүүлэх сургалт. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс зарласан бүртгэлийн хугацаанд элсэлт явагдана. Элсэлтийг www.hr.hdc.gov.mn сайтаар авдаг. Ихэвчлэн 4, 9-р саруудад элсэлт авдаг.

Элсэлт, тавигдах шаардлага:

  • Элсэгчдэд тавигдах үндсэн шаардлага нь анагаах ухааны дунд ба түүнээс дээш боловсролтой байх.

Сургалтын хугацаа: 3 сар

Гэрчилгээ: Төрөлжсөн мэргэшлийн үнэмлэх олгодог.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter