Биологийн мэргэшүүлэх сургалт

Сургалтын чиглэл

  • Ариутгалын үйл ажиллагааг хийх ажилтны мэргэшил эзэмшүүлэх сургалт

Суралцагчдад тавигдах шаардлага

  • Эмнэлгийн тусгай дунд мэргэжил эзэмшсэн байх

Хугацаа

  • 3 сар

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter