• Шинжлэх ухааны мэдээлэл
    Шинжлэх ухааны нэр томъёоны тодорхойлолтууд

    Судлаачид, холбогдох хууль, зарчим, онол, таамаглал, баримт мэдээлэл дэвшүүлдэг. Эдгээр үгс заримдаа тийм ч тодорхой бус будлиантай байдаг учраас шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дараах нэр томъёоны тодорхойлолтыг эрэмблэн өгч байна. Шинжлэх ухааны хууль: Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгддөг, баримтаар сайтар батлагдаж, нотлогдсон, мэдлэгийн шинжлэх ухааны суурь дэвсгэрийг бүрдүүлэгч хэсгийн түгээмэл баримтлалыг шинжлэх ухааны хууль гэж томъёолдог. Физик, хими, ...read more →

    1381
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter