• ЗӨСТ
  Өмнөговь аймгийн Шивээ хүрэн боомтонд эрсдлийн үнэлгээ хийлээ

  Өмнөговь аймгийн засаг даргын 2020 оны 12 сарын 16-ны өдрийн A/1486 тоот захирамжаар Шивээхүрэн хилийн боомтын ногоон бүсэд цар тахлын эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн байдал, халдвар хамгаалалын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг 2020 оны 12-р сарын 17-24 өдрүүдэд ажиллалаа. Тус ажлын хэсэгт мэргэжлийн байгууллагууд болон тусгаий чиг үүргийн бүхий 13 ажилтан ...read more →

  606
 • ЗӨСТ
  Голомтын эцсийн халдваргүйтгэл хийн ажиллалаа

  Өмнөговь аймгийн онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу шинэ коронавируст халдварын (Ковид-19) голомтот бүс нутгаас ард иргэдийг татан авах үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Тус ажилд Зоонозын өвчин судлалын төв нь халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байгууллагын даргийн тушаалаар томилогдсон 4 баг үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. Улаанбаатар-Өмнөговь аймгийн чиглэлд нийт 24 автобус, 1 онгоц,  Дорноговь-Өмнөговь чиглэлийн ...read more →

  605
 • ЗӨСТ
  Голомтын халдваргүйтгэлийг тогтмол хийн ажиллаж байна

  Хөвсгөл аймгийн онцогой комиссын шийдвэрийн дагуу 2020 оны 12-р сарын 02-24-ний хооронд шинэ коронавируст халдварын (Ковид-19) голомтот бүс нутгаас ард иргэдийг татан авах үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, ЗӨСТ-ийн Халдваргүйтгэлийн баг бүрэлдэхүүн 18 удаа халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж, Улаанбаатар-Мөрөн чиглэлийн 179 автобус, бусад чиглэлийн 73  автобус, нийт 252 автобусанд халдваргүйтгэл хийж гүйцэтгэлээ. Мөн коронавирусын ...read more →

  643
 • ЗӨСТ
  “Эерэг хандлага-Эмчилгээний эхлэл” аянд тэргүүн байр эзэллээ

  Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/408 дугаар тушаал, Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2020 оны А/60 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эерэг хандлага-Эмчилгээний эхлэл” аяны хүрээнд Зоонозын өвчин судлалын төвийн хамт олон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган ээлтэй орчинг бүрдүүлэн үр дүнтэй, багаараа хамтран ажиллаж Аймгийн хэмжээний эрүүл мэндийн байгууллагуудаас хошуучлан ТЭРГҮҮН байр эзэллээ. Хөвсгөл аймгийн Зоонозын өвчин ...read more →

  627
 • ЗӨСТ
  Халдваргүйтгэл хийлээ

  Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ нь аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр 2020 оны 11-р сарын 11-ээс 12-р сарын 10-ны хооронд Даланзадгад сумд үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэлийг нийт 164 обьектийн 36,193.1м2 талбайд, эцсийн халдваргүйтгэлийг 34 обьектийн 2,800м2 талбайд тус тус хийлээ. Улаанбаатар хотоос Өмнөговь аймгийн чиглэлд иргэдээ татан авах үйл ажиллагаатай ...read more →

  438
 • ЗӨСТ
  Халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагаа зохион байгууллаа

  Хэнтий аймгийн ЗӨСТ нь аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр 2020 оны 11-р сарын 23-аас 12-р сарын 01-ийг хүртэлх хугацаанд короновируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэлийг 1 ариутгагч, 1 жолооч гэсэн 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 24 цагаар дуудлага, захиалга хүлээн авч ажиллаж байна. Тус хугацаанд Хэрлэн сумд үйл ажиллагаа явуулж буй 31 албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нийт ...read more →

  403
 • ЗӨСТ
  Гашуун сухайт боомтод ковид-19 илрүүлэх шинжилгээ хийгдэж байна

  Өмнөговь аймгийг Ногоон бүс болгох, улсын эдийн засгийг тогтвортой байлгах зорилтын хүрээнд Гашуун сухайт хилийн боомт орчмын бүсэд нүүрс тээврийн жолооч нарт Коронавируст халдварын PCR шинжилгээг ЗӨСҮТ-ийн явуулын лабораторын баг, тус аймгаас томилогдсон 21 эмч мэргэжилтэнүүд 2 удаа ээлж солигдон ажиллаж байна. Тээврийн жолооч нарт шинжилгээ хийх үйл ажиллагааг ЗӨСҮТ-ийн авто лабораторийн багтай Аймгийн БОЭТ, ...read more →

  415
 • ЗӨСТ
  “Эерэг хандлага-эмчилгээний эхлэл” аянг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна

  Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/408 дугаар тушаал, Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2020 оны А/70 дугаар тушаалын дагуу “ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЭХЛЭЛ” 3 сарын аянг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Аяны хүрээнд аймгийн ЭМГ-ын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны дарга Д.Дэлгэрсайханыг урьж байгууллагын нийт албан хаагчдад “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн” талаар дотоод сургалт хийсэн. Мөн ажилтнуудыг ...read more →

  647
 • ЗӨСТ
  Эерэг хандлага- Эмчилгээний эхлэл аяны хүрээнд ажиллалаа

  Говь-Алтай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвөөс Эерэг хандлага- Эмчилгээний эхлэл эмчилгээний хандлага аяны хүрээнд ерөнхий боловсролын хоёрдугаар сургуулийн 6-12-р ангийн нийт 18 бүлгийн 396 сурагч, 50 гаруй багш нарт танилцуулга хичээл хийж, зоонозын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөгөө өгч, гарын авлага, зурагт хуудас тараалаа. Мөн томуугийн вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд байгууллагын нийт албан ...read more →

  619
 • ЗӨСТ
  Гашуун сухайт боомт орчимд урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэл хийлээ

  Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ Гашуун сухайт боомтод хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 3 байгууллагад, Цагаан хаданд нүүрс тээврийн үйл ажиллагаа явуулдаг 23 байгууллагын нийт 4,172 м2 талбайд урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэл хийлээ. Ариутгал халдваргүйтгэлийг ЗӨСҮТ-ийн захирлын 2020 оны 02-р сарын 21 өдрийн Халдварын үед халдваргүйтгэл хийх түр заавар батлах тухай А/15 дугаар тушаал болон Монгол улсын ...read more →

  933
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter