• ЗӨСТ
  Хамтарсан хяналт хийлээ

  Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын даргын 2020 оны 01/16 дугаар удирдамж, Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2020 оны 02-р албан даалгаврын хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Зоонозын өвчин судлалын төв зэрэг байгууллагууд хамтарч тарваганы ан агнуурын тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор 6 сумын нутаг дэвсгэрийг ...read more →

  56
 • ЗӨСТ
  Тарваган тахлын байгалийн голомтын өндөр идэвхтэй Ихтамир, Цахир, Булган, Чулуут сумдад ажиллалаа

  Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 07-р сарын 21-ний өдрийн 24 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ажлын хүрээнд Архангай аймгийн ЗӨСТ Архангай  аймгийн тарваган тахлын А зэрэглэлийн Чулуут, Ихтамир Б зэрэглэлийн Цахир, В зэрэглэлийн Булган сумдад 2020 оны 07-р сарын 23-аас 07-р сарын 30-ны хооронд  сумдын  Эрүүл мэндийн төвийн эмч, мэргэжилтнүүдэд  тарваган тахал өвчний хариу  ...read more →

  75
 • ЗӨСТ
  Баруун таван сумдад сургалт сурталчилгааны ажил хийлээ

  2020 оны 07-р сарын 20-оос 07-р сарын 28-ны өдөр хүртэл Ховд аймгийн ЗДТГ-ын санхүүжилтээр олгосон төсөлт хөтөлбөрийн хүрээнд Ховд аймгийн Мөст, Цэцэг, Алтай, Үенч, Булган зэрэг тарваган тахлын А зэрэглэл буюу хүн өвчлөх магадлал маш өндөр, тарваган тахлын байгалийн голомттот бүс нутгийн зуслангийн айл өрх, иргэдэд тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан ...read more →

  81
 • ЗӨСТ
  Холерийн хяналтын шинжилгээ хийлээ

  2020 оны байгууллагын төлөвлөгөөний дагуу Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 36 усан сангууд, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ худалдан борлуулдаг дэлгүүрээс 2020 оны 07-р сарын 01-ээс 07-р сарын 10-ны хооронд, Ханхонгор, Булган сумдын жуулчдын баазуудаас 2020 оны 07-р сарын 16-аас 07-р сарын 25-ны хооронд ус, арчдас нийт 455 дээж авч, нян судлалын аргаар ...read more →

  35
 • ЗӨСТ
  Тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

  Хэнтий аймгийн ЗӨСТ-өөс Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 07-р сарын 21-ний өдрийн “Тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх, хянах ажлыг эрчимжүүлэх” тухай албан даалгаврын хүрээнд аймгийнхаа 12 сум тосгодын ЭМТ-ийн эмч, эмнэлгийн ажилчдыг хамруулан “Тарваган тахал өвчний эмнэл зүй, ялган оношлогоо” сэдвээр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын их эмч Г.Оюунзаяа, “Тарваган тахал өвчний төлөв хандлага, тарваган тахал өвчний ...read more →

  55
 • ЗӨСТ
  Тарваган тахлаас сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна

  Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ-өөс хүн амын дунд тарваган тахал өвчний халдвар дэгдэх эрсдэл өндөр байгаатай холбогдуулан ЭМС-ын 2020 оны 07-р сарын 21-ний өдрийн 24 тоот албан даалгавар, ЗӨСҮТ-ийн ерөнхий захирлын 1б/278 дугаар албан даалгаврыг тус тус хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 4 Өрхийн эрүүл мэндийн төв, 17 сумын ЭМТ-ийн эмч, сувилагч, эрүүл мэндийн ажилтнуудад цахим ...read more →

  58
 • ЗӨСТ
  Урвах тахал өвчний хяналтын шинжилгээ хийлээ

  Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2020 оны 07-р сарын 18-аас 07-р сарын 27-ны хооронд Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын “Гурван булган”, “Хавтгай мод”, Чингисийн хүрээ”, “Майдар сан”, Ихтамир сумын “Тайхар”, “Эх байгаль”, “Тунгалаг тамир” аялал жуулчны баазуудад урвах тахал өвчний үүсгэгч илрүүлэх хяналтын шинжилгээг хийж гүйцэтгэлээ. Тус шинжилгээгээр дээжилсэн сорьцыг бичил харах, нян судлалын аргуудаар ...read more →

  135
 • ЗӨСТ
  Сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа

  Хүн амын дунд тарваган тахал өвчний халдвар дэгдэх эрсдэл өндөр байгаатай холбогдуулан ЭМС-ын 2020 оны 07-р сарын 21-ний өдрийн 24 тоот албан даалгавар, ЗӨСҮТ-ийн 1б/278 албан тоотыг  хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Дундговь аймгийн ЗӨСТ-ийн эмч нар  Хулд, Өлзийт, Луус сумдын ЭМТ-ийн эмч, сувилагч, эрүүл мэндийн ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтаар тарваган тахал өвчний байгалийн голомтын ...read more →

  156
 • ЗӨСТ
  Баянхонгор ЗӨСТ тандалт шинжилгээ хийлээ

  Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тарваган тахал өвчний байгалийн голомтын тандалт судалгааг 2020 оны 06-р сарын 27-оос 2020 оны 07-р сарын 19-ний хооронд Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын Эгийн даваа, Нарийн тээл, Холбоо, Гавилуур, Жимгэр, Хүрмийн гол, Хавцгай, Шар жалга, Ар тээл, Нугалгаа зэрэг газрыг хамруулан 27,000 га талбайд гүйцэтгэлээ. Тандалт судалгааны ...read more →

  150
 • ЗӨСТ
  Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ тарваган тахлын тандалт шинжилгээ хийлээ

  Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ-ийн 2020 оны календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 06-р сарын 26-аас 07-р сарын 04-ний өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын Байдрагийн цурав голомтын 27 мянган га талбайд тарваган тахлын тандалт шинжилгээг хийж гүйцэтгэлээ. Тандалт шинжилгээгээр мэрэгчдийн зүйлийн бүрдэл, нягтшил, тархалт, голомтын төлөв байдал, эпизоотын идэвхжлийг  тогтоох судалгааг хийж, 60 амьтан, 45 гулгидас, 82 гадны ...read more →

  419
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter