ЗӨСҮТ
 • ЗӨСТ
  Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд сургалт орлоо

  Завхан аймгийн ЗӨСТ галзуу өвчний улирчлалын үетэй холбогдуулан галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Улиастай сумын 3, 5 дугаар цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн 171 хүүхдүүдэд “Нохойд хазуулахаас сэргийлэх 5 алхам” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Нохойд хазуулахаас сэргийлэх санамж хуудсыг анги болон цэцэрлэгийн танилцуулгын буланд байрлууллаа. Мөн иргэдэд галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх санамж хуудсыг тараан, ...read more →

  14
 • ЗӨСТ
  Бэтэг өвчний тандалт судалгаа хийлээ

  Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ 2018 оны 01-р сарын 29-өөс 02-р сарын 02-ны хооронд Өмнөговь аймгийн Булган, Мандал-Овоо, Цогт-Овоо, Ханхонгор сумдад Бэтэг өвчний тандалт судалгаа хийлээ. Уг тандалт судалгааны үеэр “Өмнөговь аймгийн Зоонозын халдварт өвчний байгалийн голомтын тойм”, “Хүний бэтэг өвчин”, “Бэтэгний туузан хорхойн биологи” сэдвээр 4 сумын 78 иргэд, ЭМТ-ийн 35 эмч, мэргэжилтэн, ЕБС-ийн 402 сурагч ...read more →

  22
 • ЗӨСТ
  Сургалт зохион байгууллаа

  Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв нь Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын ажилчид, багийн дарга нарт “Галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлье” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтаар иргэдийг эрсдэлд өртөхөөс урьчилан сэргийлэхэд онцгой анхаарах, галзуу өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх тухай гарын авлага тараах, багийн дарга нартай хамтын ажиллагаагаа цаашид улам сайжруулан ажиллах санал солилцлоо. Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын ...read more →

  92
 • ЗӨСТ
  Золбин нохойн тооллого, хүн амын дунд хийсэн тандал судалгааны ажлын тайланг хэлэлцэв

  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ-ийн биологич В.Баярдалай 2018 оны 01-р сарын 15-нд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын нутагт хийсэн золбин нохойн тооллого, нохойгоор дамжин халдварлах өвчний талаар хүн амын дундах мэдлэг, хандлага, эрсдлийг үнэлэх судалгааны ажлын үр дүн болон цаашид авах арга хэмжээний талаар мэдээллийг төвийн нийт мэргэжилтнүүдэд танилцууллаа. Мөн дээрх судалгааны ажлын тайлан болон цаашид хамтран ажиллах ...read more →

  37
 • ЗӨСТ
  Архангай ЗӨСТ “Объектийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлье” сургалтад хамрагдлаа

  Архангай аймгийн Онцгой байдлын газраас Архангай аймгийн ЗӨСТ-ийн нийт албан хаагчдад 2018 оны 01-р сарын 26-нд “Объектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтаар галын аюулгүй байдал, галын хорыг хэрхэн ашиглах заавар, зөвлөгөө өглөө. Тус сургалтад ЗӨСТ-ийн нийт ажилтан, албан хаагчид идэвхтэй хамрагдлаа. Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв Нийтлэсэн огноо: 2018.01.29

  21
 • ЗӨСТ
  Архангай аймгийн ЗӨСТ байгаль хамгаалагчдад сургалт зохион байгууллаа

  2018 оны 01-р сарын 25-ны өдөр Архангай аймгийн ЗӨСТ нь Байгаль орчин аялал зуучлалын газраас зохион байгуулсан “Байгаль хамгаалагчдын нэгдсэн сургалт”-нд “Зоонозын халдварт өвчний өнөөгийн байдал, Нэг-эрүүл мэнд салбар хоорондын үйл ажиллагаа” сэдэвт сургалт мэдээлэл хийлээ. Тус сургалтад нийт 53 байгаль хамгаалагчид оролцож, асуулт, хариулт, санал бодлоо солилцлоо. Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв Нийтлэсэн ...read more →

  56
 • ЗӨСТ
  “Багш хөтөч” гарын авлагын дагуу сургалт хийлээ

  Галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ-ийн халдвар судлагч эмч Д.Эрдэнэчимэг ЭМГ-ын НЭМ-ийн хэлтэстэй хамтран Мөрөн сумын сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт ЗӨСҮТ-ийн 2017 оны 11-р сарын 08-ны 16/11 тоот зөвлөмж, ДЭМБ-аас гаргасан “Багш хөтөч” гарын авлагын дагуу сургалт зохион байгууллаа. Сургалт аймгийн ЭМГ-ын сургалтын танхимд болж, нийт 28 эмч, мэргэжилтнүүд оролцлоо. ...read more →

  67
 • ЗӨСТ
  Өмнөговь аймагт сургалт зохион байгуулагдлаа

  2018 оны 01-р сарын 12-ны өдөр Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т “Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн салбар хоорондын мэдээлэл солилцох, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах журам” сэдвээр сургалт хэлцүүлэг зохион явууллаа. Уг сургалтад Өмнөговь аймгийн салбар зөвлөлийн төлөөлөл болох 8 байгууллагын 15 мэргэжилтэн оролцож, шинэ журмын талаарх танилцуулгатай танилцаж, мэдээлэл солилцлоо. Болзошгүй гамшиг, ...read more →

  55
 • ЗӨСТ
  Сургалтад хамрагдлаа

  2018 оны 01-р сарын 04-05-ны өдрүүдэд Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газрийн хурлын танхимд нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтад Увс аймгийн НЭ, СДЭ, СЭМТ, ӨЭМТ, ЗӨСТ-ийн нийгмийн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэнгүүд хамрагдлаа. Тус сургалтад Увс аймгийн ЗӨСТ 2017 онд нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны ажил, мал, амьтнаас хүнд халдварлах халдварт ...read more →

  34
 • ЗӨСТ
  Увс аймгийн ЗӨСТ үйл ажиллагаагаа тайлагналаа

  Увс аймгийн ЗӨСТ 2017 оны үйл ажиллагааны тайлангийн хурлаа 2017 оны 12-р сарын 21-ний өдөр ЭМГ-ын хурлын танхимд хийлээ. Тайлангийн хуралд Нийгмийн бодлогын Хэлтсийн дарга С.Амараа, Эрүүл мэнд хариуцсан түшмэл н.Мэндбаяр, ЭМГ-ын дарга Ц.Отгонбаяр болон хэлтсийн дарга мэргэжилтнүүд, ЗӨСТ-ийн ажилчид оролцлоо. ЗӨСТ-ийн дарга Д.Батболд байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, тулгамдаж буй асуудал, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар ...read more →

  63
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter