Нэр Огноо Дугаар Татах
Болзошгүй гамшиг осол, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдалд хүргэж болзошгүй үйл явдлын үед олон эх сурвалж ашиглан салбар хооронд мэдээ, мэдээлэл солилцох журам 2023-04-24 28 Татах
Бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг 2021-08-31 СС-ын 144 Татах
Зоонозын халдварт өвчний оношилгоо, шинжилгээ судалгаанд хэрэглэх, биобэлдмэл, тэжээлт орчин, багаж хэрэгслийг ариутгах техникийн шаардлага MNS 5765:2021 2021-06-15 С/25 Татах
Зоонозын халдварт өвчний халдвартай ба сэжигтэй материалыг халдваргүйжүүлэх техникийн шаардлага 2021   Татах
Шумуулаар дамждаг халдварт өвчний байгалийн голомтын тандалт судалгааны заавар 2020-11-17 A/79 Татах
Шүүлийн тоног төхөөрөмж ажиллуулах стандарт ажлын заавар 2019   Татах
Химийн лабораторит ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар 2015   Татах
Зоонозын дархлаажуулалттай холбогдолтой хууль, эрхзүйн актууд ­ ­ Татах
Шинжлэх ухаан технологийн төсөл захиалах загвар ­ ­ Татах
Эрдэм шинжилгээний байгууллага, ажилтанд грант олгох журам 2002-05-24 11 Татах
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter