Нэр Хавсралт Огноо
Төрийн албаны тухай Татах 2017
Бодлогын баримт бичиг батлах тухай Татах 2017
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Татах 2019
Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн бүтэц, дүрэм шинэчлэн батлах тухай Татах 2019
Дүрэм, бүтэц, орон тоо, цалин хөлсийг шинэчлэн батлах тухай Татах 2019
Орон тоо, цалин хөлс шинэчлэн батлах тухай Татах 2021
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter