Сургалт
Хэнтий аймаг, Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төвд “Молекул биологийн оношилгоог нэвтрүүлэх” ажлын байран дахь сургалт хийгдлээ
2709

Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Японы сантай хамтран МОН-9218 төслийн хүрээнд 14 аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвүүдэд ажлын байран дахь Молекул биологийн сургалт зохион байгууллаа.

2023 оны 9 дугаар сарын 14-21-ний өдрүүдэд Хэнтий аймаг, Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төвд ажиллалаа.

            Уг сургалтаар:

  1. Зоонозын шалтгаант халдварт өвчний лабораторийн оношилгоог тухайн орон нутагт цаг алдалгүй хурдан шуурхай зохион байгуулах чадавх бүрдүүлэх.
  2. Салбар төвүүдийн лабораторийн био аюулгүй ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж, зөвлөмж хүргүүлснээр MNS ISO 15189:2015 итгэмжлэлд хамрагдах бэлтгэл ажлын урьдчилсан бэлтгэл ажил хангах.
  3. Био-аюулгүй байдал, чанар, захиргаа хүний нөөцийн чиглэлээр дэмжлэгт хяналт, зөвлөн туслах ажлууд хийглээ.

Нийтэлсэн огноо: 2023.09.24

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter