Статистик мэдээ
371

Сэжигтэй тохиолдол: 

1303

Тарваган тахал

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Хачигт энцефалит

Өвчлөл: 32

Нас баралт: 0

Хачигт боррелиоз

Өвчлөл: 24

Нас баралт: 0

Хачигт риккетсиоз

Өвчлөл: 199

Нас баралт: 1

Галзуу өвчин

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Боом өвчин

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Бэтэг

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Хумхаа

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Токсоплазмоз

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Сэжигтэй тохиолдол:

1489

Тарваган тахал

Өвчлөл: 1

Нас баралт: 0

Хачигт энцефалит

Өвчлөл: 62

Нас баралт: 5

Хачигт боррелиоз

Өвчлөл: 46

Нас баралт: 0

Хачигт риккетсиоз

Өвчлөл: 357

Нас баралт: 2

Галзуу өвчин

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Боом өвчин

Өвчлөл: 1

Нас баралт: 0

Бэтэг

Өвчлөл: 17

Нас баралт: 0

Хумхаа

Өвчлөл: 2

Нас баралт: 0

Токсоплазмоз

Өвчлөл: 1

Нас баралт: 0

Сэжигтэй тохиолдол:

884

Тарваган тахал

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Хачигт энцефалит

Өвчлөл: 52

Нас баралт: 2

Хачигт боррелиоз

Өвчлөл: 78

Нас баралт: 0

Хачигт риккетсиоз

Өвчлөл: 196

Нас баралт: 0

Галзуу өвчин

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Боом өвчин

Өвчлөл: 2

Нас баралт: 0

Хумхаа

Өвчлөл: 3

Нас баралт: 1

Токсоплазмоз

Өвчлөл:

Нас баралт:

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter