Статистик мэдээ
3413

Сэжигтэй дуудлага: 

989

Тарваган тахал

Дуудлага:7

Өвчлөл: 2

Нас баралт: 2

Хачигт энцефалит

Дуудлага: 84

Өвчлөл: 19

Нас баралт: 0

Хачигт боррелиоз

Дуудлага: 69

Өвчлөл: 17

Нас баралт: 0

Хачигт риккетсиоз

Дуудлага: 684

Өвчлөл: 138

Нас баралт: 0

Галзуу өвчин

Дуудлага:117

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Боом өвчин

Дуудлага:8

Өвчлөл: 1

Нас баралт: 0

Бэтэг

Дуудлага:7

Өвчлөл: 1

Нас баралт: 0

Хумхаа

Дуудлага:3

Өвчлөл: 1

Нас баралт: 0

Денге цусархаг чичрэг

Дуудлага:5

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Сэжигтэй тохиолдол: 

1362

Тарваган тахал

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Хачигт энцефалит

Өвчлөл: 32

Нас баралт: 1

Хачигт боррелиоз

Өвчлөл: 24

Нас баралт: 0

Хачигт риккетсиоз

Өвчлөл: 203

Нас баралт: 1

Галзуу өвчин

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Боом өвчин

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Бэтэг

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Хумхаа

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Токсоплазмоз

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Сэжигтэй тохиолдол:

1489

Тарваган тахал

Өвчлөл: 1

Нас баралт: 0

Хачигт энцефалит

Өвчлөл: 62

Нас баралт: 5

Хачигт боррелиоз

Өвчлөл: 46

Нас баралт: 0

Хачигт риккетсиоз

Өвчлөл: 357

Нас баралт: 2

Галзуу өвчин

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Боом өвчин

Өвчлөл: 1

Нас баралт: 0

Бэтэг

Өвчлөл: 17

Нас баралт: 0

Хумхаа

Өвчлөл: 2

Нас баралт: 0

Токсоплазмоз

Өвчлөл: 1

Нас баралт: 0

Сэжигтэй тохиолдол:

884

Тарваган тахал

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Хачигт энцефалит

Өвчлөл: 52

Нас баралт: 2

Хачигт боррелиоз

Өвчлөл: 78

Нас баралт: 0

Хачигт риккетсиоз

Өвчлөл: 196

Нас баралт: 0

Галзуу өвчин

Өвчлөл: 0

Нас баралт: 0

Боом өвчин

Өвчлөл: 2

Нас баралт: 0

Хумхаа

Өвчлөл: 3

Нас баралт: 1

Токсоплазмоз

Өвчлөл:

Нас баралт:

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter