Сургалт
Дагалдан сургалт явагдаж байна
5622

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв нь нийслэлийн болон орон нутгийн Зоонозын өвчин судлалын төвүүдэд шинээр ажилд орсон мэргэжилтнүүдэд албан тушаалын чиглэл тус бүрээр ажлын чиг баримжаа олгох, чиглүүлэх зорилгоор дагалдан сургалтын хөтөлбөрийг зохион байгуулдаг. Энэ хүрээнд 11 дүгээр сарын 07-ноос 18-ны өдрийг дуустал Тархвар судлагч, Биологич, Ариутгагч, Бэлдмэлчин, Статистикч чиглэлүүдээр 8 аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн нийт 11 мэргэжилтнийг хамруулсан дагалдуулан сургах сургалт эхэллээ.

Нийтлэгдсэн огноо: 2022.11.07

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter