Нэр Огноо Татах
Авлигын эсрэг хууль 2006-07-06 Татах
Байгууллагын нууцын тухай 1995-05-16 Татах
Гамшгаас хамгаалах тухай 2017-02-02 Татах
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 2016-12-22 Татах
Дархлаажуулалтын тухай 2000-04-20 Татах
Зөрчлийн тухай 2017-05-11 Татах
Иргэний хууль 2002-01-10 Татах
Хөдөлмөрийн тухай 2021-07-02 Татах
Төрийн албаны тухай 2017-12-07 Татах
Шинжлэх ухаан, технологийн тухай 2006-12-28 Татах
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай 2016-04-22 Татах
Эрүүл мэндийн тухай 2011-05-05 Татах
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай 2015-01-29 Татах
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter