• Сургалт
  Мэргэшил олгох сургалт зохион байгуулагдлаа

  Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, Халдварт өвчинтэй тэмцэх Монголын үндэсний холбоотой хамтран “Зоонозын өвчин судлал” чиглэлээр биологичийн мэргэшил олгох сургалтыг 2019 оны 02-р сарын 11-ний өдрөөс 2019 оны 04-р сарын 05-ны хооронд хөтөлбөрийн дагуу амжилттай зохион байгууллаа. Уг сургалтад Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн болон орон нутаг дахь зоонозын өвчин судлалын төвийн нийт 16 амьтан судлагч, шимэгч судлагч ...read more →

  138
 • Сургалт
  Зайн сургалт хийгдлээ

  “Боом өвчний төлөв байдал, эмчилгээ оношилгоо, хариу арга хэмжээ” сэдэвт зайн сургалтыг 2018 оны 11-р сарын 15-ны өдөр ЗӨСҮТ-д зохион байгууллаа.  Тус зайн сургалтад 14 аймгийн ЭМГ, БОЭТ, НЭ, ЗӨСТ-үүдийн эмч, мэргэжилтнүүд оролцсон бөгөөд “Боом өвчний эпизоотологи, эпидемиологийн төлөв байдал, дархлаажуулалт”, “Боом өвчний эмнэл зүйн оношилгоо, эмчилгээ “Боом өвчний лабораторийн оношилгоонд ашиглагдах тэжээлт орчин, био ...read more →

  158
 • Сургалт
  “Эмнэлгийн ариутгал судлал” төрөлжсөн мэргэшлийн  сургалт явагдлаа

  Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/337, 2016 оны А/184, Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан 2013 оны 496, А/472, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 97/56 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах 2 удаагийн сургалт зохион байгуулагдсан. Тус сургалтыг Эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн 2014 ...read more →

  312
 • Сургалт
  “Зоонозын өвчин судлал”-ын эмчийн үндсэн мэргэжилийн сургалт

  Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/337, 2016 оны А/184, 2018 оны А/430, А/186 Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан 2013 оны 496, А/472, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 97/56 дугаар тушаал, төвийн захирлын 2017 оны А/65, 2018 оны А/66, А/83, А/89, А/90, А/60, А/70 тоот тушаалуудыг мөрдлөг болгон төвийн ...read more →

  196
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter