ЗӨСҮТ
  • Төрийн албаны тухай хууль
  • МУЗГ-ын 2010 оны 288 дугаар тогтоол “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”
  • МУ-ын Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 129 дүгээр тогтоол “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter