ЗӨСҮТ
 • Таны мэдлэгт
  Буркина Фасо улсад хийсэн галзуу өвчний судалгаанд олон нийтийг оролцуулжээ

  2018 оны 06-р сарын 08. Женев. Галзуу өвчин тус улсад тэргүүлэх зоонозын өвчнөөр тооцогддог. Нийслэл болох Овагадогу хотод жил бүр 4000 гаруй хүн нохойд хазуулсан нь мэдээлэгддэг бөгөөд 2003-2014 онд 60 галзуугийн хүний өвчлөлийн тохиолдол бүртгэгджээ.  Өнгөрсөн хугацаанд тухайн улсад хэрэгжсэн өвчнийг хянах стратеги нь үр дүн муутай байсан. Dr Madi Savadogo болон түүний багийнхан ...read more →

  25
 • Таны мэдлэгт
  ДЭМБ зоонозын арьсны өвчнүүдийн талаар сургалтын зурагт заавар нийтэллээ

  2018 оны 06-р сарын 08. Женев. ДЭМБ эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулан Халуун бүсийн хайхрагддаггүй өвчнүүдийн бүлэгт хамаарах арьсны өвчнүүдийн шинж тэмдгүүд, тэдгээрийн харагдах байдлыг хялбархан таних сургалтын зааврыг нийтэллээ. Арьсны өвчнүүд нь нийт хүн амд түгээмэл тохиолддог, дэлхий даяар 900 сая хүний тохиолдол бүртгэгддэг. Голлох таван шинж тэмдэг нийт өвчнүүдийн 80%-д нь илэрдэг 1.  “Энэхүү ...read more →

  30
 • Таны мэдлэгт
  Зүйл хоорондын харилцан үйлчлэл

  Байгаль дээр организм дангаараа оршдоггүй, харин олон зүйлийн бусад организмуудын матрикс харилцаанд оршдог. Ихэнх зүйлүүдэд тухайн газар нутагт орших өөр зүйлийн организм ямар нэг нөлөө үзүүлдэггүй боловч зарим тохиолдолд хоёр, эсвэл хэд хэдэн зүйлүүд хоорондоо харилцан үйлчлэлцэнэ. Энэхүү харилцааны нотолгоо бол илэрхий нэг зүйлийн популяци өөр зүйлийн популяцийн бодгаль байгаа, үгүйгээс хамааран өөрчлөгддөг. Популяци хоорондын ...read more →

  45
 • Таны мэдлэгт
  Биологийн судалгааны туршилтууд

  Биологичид болон бусад судлаачид байгаль орчинтой холбоотой асуудлуудад хариулт олохын тулд судалгааны арга зүйг хэрэглэдэг. Судалгааны арга зүй нь тухайн судлаач сонирхож буй зүйлээ ажиглахаас эхэлдэг. Үүний дараа нь тухайн асуултад тохирсон таамаглал дэвшүүлдэг. Таамаглал заавал зөв байх ёсгүй. Судлаач зөв эсэхийг шалгаж тогтоох ёстой. Судлаач таамаглалыг шалгахдаа урьдчилан тооцоолдог: Хэрвээ таамаг Х зөв бол ...read more →

  53
 • Таны мэдлэгт
  Биологийн судалгааны арга зүй

  Агуулга Аливаа биологийн судалгаа бүхэн биологчийн сонирхлыг татаж, түүнийг ажиглахаас эхэлдэг. Жишээ нь: Хавдрын биологич химийн эмчилгээ хийж болохгүй хавдартай тулгараад Яагаад ийм тохиолдол байна вэ хэмээн гайхаж ажигладаг. Тэнгисийн биологич шүрэн хад бүхий түүний судалгааны талбар цайрахыг хараад мөн л гайхаж, Яагаад гэх асуултад хүрдэг. Биологичид ажиглалтыг яаж хийдэг вэ? Харин та байгалийн талаарх ...read more →

  62
 • Таны мэдлэгт
  Эволюци ба эпидем

              Паразит – эзний харилцааны генетик ба эволюци хүний эрүүл мэнд болон бусад анхаарал татдаг зүйлүүдийн хувьд маш чухал хамааралтай. Нэгдүгээрт эзэн популяцийн генетик олон янз байдал эмгэг үүсгэгчийг илрүүлэх чадварт чухал байж болох юм гэсэн санааг бидний үзсэн жишээнүүд харуулж байна. Үүний улмаас инбридингд орсон буюу генетик олон янз байдал багатай популяци эрсдэл өндөртэй ...read more →

  70
 • Таны мэдлэгт
  Халдварт өвчин ба паразитын хоруу чанарын эволюци

  Халдварт өвчин ба паразитын хоруу чанарын эволюци Паразит организмд тулгардаг хоёр том сорилт бол өөрийгөө юм уу үр удмаа нэг эзнээс нөгөөд дамжуулах (халдварлалт) болон эзэн организмын хамгаалалтыг даван туулах гэсэн хоёр асуудал юм. Зарим паразит босоо чиглэлд буюу эзэн эх организмаас үр төлд дамжина. Жишээ нь Wolbachia бактери шавьжийн өндгөнд халдварладаг. Бусад паразитууд гадаад ...read more →

  86
 • Таны мэдлэгт
  Шувууны томуу өвчин

  H5N1 вирүст халдвар: Шувууны томуу нь вирүсээр үүсгэгддэг амьсгалын замын халдварт өвчин юм. Агаар дуслын болон шууд хавьтлын замаар хурдан тархдаг. Хүний томуугийн вирүс нь гадаад орчинд, ялангуяа чийгшил багатай агаар бүхий хүйтэн орчинд хэдэн цагаар ч үржих чадвараа хадгална. Тэжээвэр шувууд нь зэрлэг шувуудтай тэжээл, ус бэлчээрээр шууд нийлж байдаг нь нүүдлийн шувуудаас тэжээвэр ...read more →

  270
 • Таны мэдлэгт
  ДЭМБ галзуу өвчний шинэ зөвлөмжийг зарлаж байна

  2018 оны 01-р сарын 18. Женев – ДЭМБ 2010 онд тунхагласан галзуу өвчний өртөлтийн өмнөх болон дараах урьдчилан сэргийлэлтийн зөвлөмжөө шинэчлэн өөрчилж байгаагаа зарлалаа. Шинэ зөвлөмж нь сүүлийн үеийн баримтуудад тулгуурласан, вакцины үнэ, тун, цаг хугацааг хэмнэх, аюулгүй байдал, эмнэл зүйн талаас үр дүнтэй байхыг гол чиглэлээ болгожээ. Мөн ийлдэс эмчилгээг оновчтой хийх талаар тусгасан ...read more →

  282
 • Таны мэдлэгт
  Галзуу өвчний тухай

  Галзуу нь вирүсээр үүсгэгддэг, төв мэдрэлийн тогтолцоог зонхилон гэмтээдэг зоонозын халдварт өвчин юм. Галзуугийн вирүс нь уг өвчнөөр өвчилсөн амьтдын шүлсэнд агуулагддаг ба хазах, шүлсдэх үед шууд халдварладаг.

  628
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter