Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшүүлэх сургалтад элсэгчдийг жил бүрийн 09 дүгээр сарын 01-10-ны хооронд бүртгэж, элсэлтийн шалгалтыг 09 дүгээр сарын 15-ны дотор ЗГХА, ЭМГ зохион байгуулна.

Мэргэшүүлэх сургалтад элсэх эмнэлгийн мэргэжилтэнд дараах нийтлэг шаардлага тавигдана. Үүнд:

  • Бакалаврын дипломтай байх;
  • Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд элсэж байгаа тохиолдолд үндсэн мэргэжлээрээ 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх;
  • Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшүүлэх бусад сургалтад элсээгүй байх;
  • Элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн байх;
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter