• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2020.01.17)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 4 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 1(25%) хачигт халдвар, 1(25%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 2(50%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  43
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2020.01.10)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 4 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 1(25%) хачигт халдвар, 1(25%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 2(50%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  66
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2020.01.03)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 1.1 Мэрэгч амьтны дуудлага 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-нд Нийслэлийн СХД-ийн “Эмээлт” АТШН товчооноос ирүүлсэн мэрэгч амьтны (тарвага) 1 удаагийн дуудлагад үйлчилж, эрсдэлийг тодорхойлохоор лабораторийн шинжилгээ хийж байна. Дэлгэрэнгүй

  68
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.12.20)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1017 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 846(83.2%) хачигт халдвар, 131(12.9%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 9(0.9) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 10(1.0%) бэтэг, 3(0.2%) бруцеллез, 1(0.1%) ку халуурал ...read more →

  102
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.29)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1002 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 841(83.9%) хачигт халдвар, 123(12.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 8(0.8) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 10(1.0%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол ...read more →

  212
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.22)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1002 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 841(83.9%) хачигт халдвар, 123(12.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 8(0.8) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 10(1.0%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол ...read more →

  184
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 998 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 121(12.1%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 839(84.0%) хачигт халдвар, 8(0.8%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 10(1.0%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол ...read more →

  228
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.08)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 986 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 115(11.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 837(84.8%) хачигт халдвар, 8(0.8%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 3(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 7(0.7%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй ...read more →

  199
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.01)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 982 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 114(11.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 836(85.1%) хачигт халдвар, 8(0.8%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 3(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 5(0.5%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй ...read more →

  184
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.10.25)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 981 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 114(11.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 836(85.2%) хачигт халдвар, 7(0.7%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 3(0.3%) хумхаа, (0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 5(0.5%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй ...read more →

  155
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter