• Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.04.15)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 04 сарын 04-15 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ОХУ, Украйн, Герман, Өмнөд Африк, БНХАУ зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  322
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.03.23)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 3 дугаар сарын 8-22 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Афканистан, Эстони, Нигер, Швед, Кувейт зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  704
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.02.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 2 дугаар сарын 1-15 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус БНХАУ, Өмнөд Солонгос, Болгар, Латви, Украйн, Герман зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1159
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.02.01)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 1 дүгээр сарын 18 наас 2 дугаар сарын 01 ний хүртэлх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Чех, Япон, Дани, Кувейт, Иран, Герман зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1400
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.01.18)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 01 сарын 04-18 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Камбож, Орос, Өмнөд Солонгос, Вьетнам, Тайвань, Унгар, Польш зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1, Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1528
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.01.04)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 12-р сарын 21-ээс 2021 оны 01-р сарын 04-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Япон, Энэтхэг, Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). ...read more →

  1309
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.12.22)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 12-р дугаар сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуйд болон нүүдлийн шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1102
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.12.07)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 11-р дүгээр сарын 23 наас 12-р дугаар сарын 07 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус БНХАУ, Япон, Өмнөд Солонгос, Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд ихэвчлэн нүүдлийн шувуудад илэрсэн байна. Өмнөд Солонгос улс нүүдлийн шувуудын дунд тандалт судалгааг хийж, шувууны сангаснаас түргэвчилсэн ...read more →

  1142
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.11.23)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 11-р дүгээр сарын 9-23 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Казахстан, Япон, Өмнөд Солонгос, Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуй болон зэрлэг шувуудад илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1027
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.11.09)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 10 дугаар сарын 26 наас 11 дүгээр сарын 9 ний хүртэлх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Израиль, Япон, Өмнөд Солонгос, Их Британи, ОХУ зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1103
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter