• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 2 дугаар сарын 15-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 38 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 31(81.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(10.5%) хачигт халдвар, 1(2.6%) хумхаа, 1(5.3%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн. Дэлгэрэнгүй

  50
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.02)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 02 дүгээр сарын 01-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 23 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 17(74%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(17.4%) хачигт халдвар, 1(4.3%) хумхаа, 1(4.3%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна. Дэлгэрэнгүй

  68
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.01.18)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 8 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 5(62.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1(12.5%) хачигт халдвар, 1(12.5%) хумхаа, 1(12.5%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна. Дэлгэрэнгүй

  85
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.01.11)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 6 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 4(66%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1(17%) хумхаа, 1(17%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна. Дэлгэрэнгүй 

  108
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.01.04)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 дүгээр сарын 04-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн 1 яаралтай дуудлагыг хүлээн авч хариу арга хэмжээг авч ажилласан байна. Дэлгэрэнгүй

  98
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.12.28)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1268 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 122(9.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1099(87%) хачигт халдвар, 25(2%) бэтэг, 2(0.1%) хумхаа, 10(0.7%) боом, 7(0.5%) тарваган тахал, ку чичрэг, татран, денгийн чичрэг өвчний хүний өвчлөлийн ...read more →

  112
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.12.14)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1263 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 120(9.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1096(87%) хачигт халдвар, 25(2%) бэтэг, 2(0.1%) хумхаа, 10(0.8%) боом, 7(0.5%) тарваган тахал, ку чичрэг, татран, денгийн чичрэг өвчний хүний өвчлөлийн ...read more →

  101
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.12.07)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1262 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 119(9.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1096(87%) хачигт халдвар, 25(2%) бэтэг, 2(0.1%) хумхаа, 10(0.8%) боом, 7(0.5%) тарваган тахал, ку чичрэг, татран, денгийн чичрэг өвчний хүний өвчлөлийн ...read more →

  105
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.11.23)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1253 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 116(9.2%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1096(87.4%) хачигт халдвар, 24(1.9%) бэтэг, 2(0.1%) хумхаа, 10(0.8%) боом, 7(0.5%) тарваган тахлын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  101
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.11.02)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1248 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 111(8.9%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1094(87.6%) хачигт халдвар, 24(1.9%) бэтэг, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1) денги, 10(0.8%) боом, 6(0.5%) тарваган тахлын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. ...read more →

  127
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter