• Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.11.23)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 11-р дүгээр сарын 9-23 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Казахстан, Япон, Өмнөд Солонгос, Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуй болон зэрлэг шувуудад илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  152
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.11.09)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 10 дугаар сарын 26 наас 11 дүгээр сарын 9 ний хүртэлх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Израиль, Япон, Өмнөд Солонгос, Их Британи, ОХУ зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  405
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.09.28)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-28 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Казакстан, ОХУ-н шувууны аж ахуйд илрээд байна. Казакстан улсад 7 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 67794 тэжээмэл шувууд, ОХУ-д 5 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 5 нүүдлийн зэрлэг шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). Казакстан ...read more →

  944
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.09.14)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 31 нээс 9 дүгээр сарын 14 ны хүртэлх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Вьетнам улсын шувууны аж ахуйд илрээд байна. Вьетнам улсад 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 6471 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ ...read more →

  1119
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.08.31)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 17-31 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Австрали, Орос зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Австрали улсад 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 45631, Орос улсад 3 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 543 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). ...read more →

  1129
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.08.17)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 3-17 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Австрали, ОХУ-д зэрэг улс орны зэрлэг шувууд болон шувууны аж ахуйд илрээд байна. Австрали улсад 4 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 406000, ОХУ-д 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 186 тэжээмэл болон зэрлэг шувууд өртсөн байна ...read more →

  1131
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.08.03)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирусын өвчлөлийн тохиолдол Филлипин улсад 1 бүртгэгдэж 39161 тэжээмэл шувууд өвчилж үхсэн байна (Хүснэгт 1). Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.

  736
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.06.22)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 6 дугаар сарын 8-22 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Унгар, Болгар зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Унгар улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 132800, Болгар улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 78943 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). ...read more →

  1121
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.06.09)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 5 дугаар сарын 25 наас 6 дугаар сарын 08 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн шувууны өвчлөл Энэтхэг, Тайвань зэрэг улс оронд илрээд байна. Энэтхэг улсад 9 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 240, Тайвань улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 24103 тэжээмэл болон зэрлэг ...read more →

  1120
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.05.25)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Герман, Румин, Ирак, Тайвань зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Германд 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 20156, Румин улсад 1 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 18699, Ирак улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 59700, Тайвань ...read more →

  1108
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter