• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.08.09)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 8 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 883 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 104(11.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 758(85.8%) хачигт халдвар, 6(0.7%) боом, 7(0.8%) тарваган тахал, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.2%) денги, 3(0.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  48
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.08.02)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 861 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 104(12.1%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 737(85.6%) хачигт халдвар, 5(0.6%) боом, 7(0.8%) тарваган тахал, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.2%) денги, 3(0.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  109
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.07.26)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 813 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 103(12.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 689(85%) хачигт халдвар, 5(0.6%) боом, 6(0.7%) тарваган тахал, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.2%) денги, 3(0.4%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  104
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.07.19)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 799 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 100(12.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 681(85.2%) хачигт халдвар, 5(0.6%) боом, 5(0.6%) тарваган тахал, 2(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.3%) денги, 3(0.4%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  192
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.07.05)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 752 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 99(13.2%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 637(84.7%) хачигт халдвар, 5(0.6%) боом, 3(0.4%) тарваган тахал, 2(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.3%) денги, 3(0.4%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  283
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.06.14)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 693 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 92(13.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 586(84.5%) хачигт халдвар, 4(0.6%) боом, 3(0.4%) тарваган тахал, 2(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.3%) денги, 3(0.4%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  490
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.06.07)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 661 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 91(13.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 555(84%) хачигт халдвар, 4(0.6%) боом, 3(0.4%) тарваган тахал, 2(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.3%) денги, 3(0.4%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  507
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.05.31)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 620 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 87(14%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 518(83.5%) хачигт халдвар, 4(0.6%) боом, 3(0.5%) тарваган тахал, 2(0.3%) хумхаа, 1(0.2%) ям, 2(0.3%) денги, 3(0.5%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  541
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.05.16)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 504 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 82(16.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 409(81.1%) хачигт халдвар, 4(0.8%) боом, 3(0.6%) тарваган тахал, 2(0.4%) хумхаа, 1(0.2%) ям, 2(0.4%) денги, 1(0.2%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  622
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.05.10)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 439 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 80(18.2%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 346(78.8%) хачигт халдвар, 4(0.9%) боом, 3(0.6%) тарваган тахал, 2(0.4%) хумхаа, 1(0.7%) ям, 2(0.4%) денги, 1(0.4%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  420
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter