ЗӨСҮТ

1937 – 2004 онд нийслэл болон 13 аймаг (Завхан, Хэнтий, Архангай, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Баян-Өлгий, Өмнөговь, Дундговь, Сэлэнгэ)-т байгуулагдсан Зоонозын Өвчин Судлалын төвүүд  тухайн орон нутагтаа байгалийн голомтот, зоонозын өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, сэргийлэх, шинжлэх мөн өвчний тохиолдол, дэгдэлтэд хариу арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажилладаг.

zust_map

Орон нутаг дах ЗӨСТ-ийн байршил

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter