Нэр Хавсралт Огноо
Бодлогын баримт бичиг батлах тухай Татах 2017
Журам батлах тухай Татах 2017
Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай Татах 2016
Хөтөлбөр батлах тухай Татах 2018
Шинэ ажилтан сонгон шалгаруулах, ажилд авах, дадлагажуулах  Татах 2018
Ажилтнуудын эрдмийн зэрэг эзэмшилт  Татах 2018
Ажилтнуудын докторын зэрэг эзэмшилт  Татах 2018
Ажилтнуудын магистрын зэрэг эзэмшилт  Татах 2018
Мэргэжлийн зэрэгтэй ажилтнууд  Татах 2018
Шагнал, урамшуулал  Татах 2018
Хүний нөөцийн хангалт  Татах 2018
Сургалт  Татах 2018
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter