Нэр Хавсралт Огноо
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан Татах 2023
Олон улсын байгууллага болон төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад улсад богино хугацаанд суралцсан мэргэжилтнүүдийн мэдээлэл Татах 2023
Албан тушаалын тодорхойлолт Нян судлагч Нян судлагч

Тархвар судлагч

2023
Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн тайлан Татах 2022
Бодлогын баримт бичиг батлах тухай Татах 2017
Журам батлах тухай Татах 2017
Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай Татах 2016
Хөтөлбөр батлах тухай Татах 2018
Шинэ ажилтан сонгон шалгаруулах, ажилд авах, дадлагажуулах  Татах 2018
Ажилтнуудын эрдмийн зэрэг эзэмшилт  Татах 2018
Ажилтнуудын докторын зэрэг эзэмшилт  Татах 2018
Ажилтнуудын магистрын зэрэг эзэмшилт  Татах 2018
Мэргэжлийн зэрэгтэй ажилтнууд  Татах 2018
Шагнал, урамшуулал  Татах 2018
Хүний нөөцийн хангалт  Татах 2018
Сургалт  Татах 2018
Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн түүхэн 90 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хэсэг томилох тухай Татах 2019
Мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай Татах 2019
Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Татах 2019
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай Татах 2019
Хүний нөөцийн бодлогыг 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах 2018
Хүний нөөцийн бодлогыг 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах 2019
Эмч, ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах 2018
Эмч, ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах 2019
ЗӨСҮТ-ийн эмч, ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөр Татах 2018
2018 онд хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт Татах 2018
Эмч, ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Татах 2018
Буцалтгүй тусламж, цалингүй чөлөө, 2019 оны хагас жил Татах 2019
Шагнал, урамшуулал, 2019 оны хагас жил Татах 2019
Сургалт Татах 2019
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн албан хаагчдын хоол, унааны хөнгөлөлт, нэмэгдэл, урамшлын хэмжээг тогтоох тухай Татах 2018
ЭМС-ын 2015 оны 05-р сарын 08-ны өдрийн 189 тушаал ‘Журам батлах тухай’ Татах 2015
МУЗГ-ын 2018 оны 08-р сарын 22-ны 258 тогтоол ‘Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай’ Татах 2018
МУЗГ-ын 2018 оны 12-р сарын 19-ний өдрийн 382 тогтоол ‘Журам батлах тухай’ Татах 2018
МУЗГ-ын 2019 оны 01-р сарын 09-ний өдрийн 5тогтоол ‘Журам батлах тухай’ Татах 2019
МУЗГ-ын 2019 оны 193 тогтоол ‘Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөр’ Татах 2019
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter