Нэр Огноо Дугаар Татах
Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл, албан тушаалын жагсаалтыгг шинэчлэн тогтоох тухай 2023-06-24 240  Татах
Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2023-06-21 241 Татах
Журам шинэчлэн батлах тухай (Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх) 2021-08-04 226 Татах
Журам батлах тухай (албан хэрэг хөтлөлт) 2020-12-30 246 Татах
Журам батлах тухай 2019-12-19 382 Татах
Журам батлах тухай 2019-01-09 05 Татах
Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2018-08-22 258 Татах
Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам 2018-03-14 67 Татах
Цагдаа, дотоодын цэргийн хамгаалалтад авах улсын онц чухал обьектын жагсаалт 2017-09-26 281 Татах
Албан даалгавар “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2017-10-26 01 Татах
Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалт батлах тухай 2015-09-14 368 Татах
Журам шинэчлэн батлах тухай 2014-09-18 301 Татах
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter