Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.01.18)
267

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 8 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 5(62.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1(12.5%) хачигт халдвар,
1(12.5%) хумхаа, 1(12.5%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter