Цаг үеийн
“Байгууллагын соёлд хүн бүрийн оролцоо” хэлэлцүүлэг боллоо
491

Байгууллагын соёлд ажилчдын эерэг, шинэ санаа санаачилгыг нэвтрүүлэх, сайн соёлыг төлөвшүүлэх үр дүнтэй аргуудыг нээлттэй хэлэлцүүлэх, гарсан үр дүнг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх зорилгоор Төвийн Захиргаа болон Чанарын албаны бүрэлдэхүүн оролцсон эхний хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.
Уг хэлэлцүүлэг нь цувралаар зохион байгуулагдах ба нэг удаагийн уулзалтад 10-15 хүний бүрэлдэхүүнтэй явагдах бөгөөд санал бодлоо богино хугацаанд, нээлттэй солилцох давуу талтай байлаа.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter