ЗӨСҮТ

 

МУ-ын ЭМЯ-ны сайдын 2014 оны 02-р сарын 17-ны өдрийн “Төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын чиглэл, индекс батлах тухай” 49-р тоот тушаалын дагуу доорх чиглэлээр сургалт явуулж байна.

Эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл

Сургалтын чиглэл
Халдварт өвчин судлалын чиглэл
1 Зоонозын халдварт өвчин судлал
Бусад
2 Серологийн лаборан
3 Бактерлогийн лаборант
4 Эмнэлгийн ариутгал судлал

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter