Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.10.05)
172

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1218 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 106(8.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1084(88.9%) хачигт халдвар, 12(1.0%) бэтэг, 2(0.2%) хумхаа, 8(0.7%) боом, 6(0.5%) тарваган тахлын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter