ЗӨСТ
Иргэдэд сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгууллаа
6266

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв нь иргэдэд зориулсан цахим санамж боловсруулан мал амьтнаас хүнд халдварладаг халдварт өвчний талаар мэдээлэл бүхий цахим холбоосыг QR кодоор дамжуулан иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. Интернетэд суурилсан тус санамжийг цаг тухай бүр нь шинэ мэдээ, мэдээллээр тогтмол баяжуулж, иргэд хүссэн мэдээллээ хаанаас ч өөрийн гар утасаар дамжуулан цаг алдалгүй авч байна. Одоогийн байдлаар тус цахим санамжид нийт 1,339 хүн зочлон байна.

Цаашид сумдын Эрүүл мэндийн төвүүдээр дамжуулан малчдад тус мэдээллийг хүргэхээр ажиллаж байна.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2022.11.30

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter