ЗӨСТ
Иргэдэд зориулсан цахим сурталчилгаа хийлээ
5584

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв нь Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Захирагчийн ажлын албатай хамтран ажиллалаа. Даланзадгад сумын 10 гэрэлт самбаруудад тарваган тахал, боом, хачгаар дамжих халдвар, шүлхий, бруцеллёз зэрэг зоонозын халдварт өвчнөөс сэргийлэх тухай иргэдэд зориулсан санамж хуудсыг байршууллаа. Тус бүр 7 хоногийн хугацаатай иргэдийг сэрэмжлүүлэг болон зоонозын халдварт өвчний мэдээллээр хангаж ажиллалаа.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын  өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2022.12.13

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter