ЗӨСТ
Сургалт зохион байгууллаа
93

Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд 2019 оны 03-р сарын 02-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Зүүн сайханы 5-р багийн Иргэдийн нийтийн хурлын үеэр зоонозын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтаар ‘Зоонозын халдвараас хэрхэн сэргийлэх вэ’ сэдвээр мэдээлэл өгч сургалтад хамрагдсан нийт 128 иргэдэд зоонозын халдвараас сэргийлэх 4 төрлийн 512 санамж тараалаа.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.03.07

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter