Эрх зүй
11977
Эрх зүйн акт Нэр Огноо Дугаар Татах
Хууль
Монгол улсын хууль Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай 2020-04-29 Татах
Улсын онцгой комиссын дарга
Улсын онцгой комиссын даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-17 24 Татах
Улсын онцгой комиссын даргын тушаал Түр журам, заавар батлах тухай 2021-04-02 31 Татах
Эрүүл мэндийн сайд
 Эрүүл мэндийн сайд Журам шинэчлэн батлах тухай  2017-11-14 А/422   Татах
Эрүүл мэндийн сайд Түр заавар шинэчлэн батлах тухай 2021-01-27 А/29 Татах
Эрүүл мэндийн сайд Түр заавар шинэчлэн батлах тухай 2021-03-04 А/101 Татах
Эрүүл мэндийн сайд Журам шинэчлэн батлах тухай 2021-04-16 А/214 Татах
Эрүүл мэндийн сайд Түр заавар батлах тухай 2021-04-20 А/227 Татах
Эрүүл мэндийн сайд Түр журам, үнэлгээний хуудас батлах тухай 2021-04-21 А/239 Татах
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter