Эрх зүй
334
Эрх зүйн акт Нэр Огноо Дугаар Татах
Хууль
Монгол улсын хууль Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай 2020-04-29 Татах
Улсын онцгой комиссын дарга
Улсын онцгой комиссын даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-17 24 Татах
Улсын онцгой комиссын даргын тушаал Түр журам, заавар батлах тухай 2021-04-02 31 Татах
Эрүүл мэндийн сайд
 Эрүүл мэндийн сайд  Журам шинэчлэн батлах тухай  2017-11-14 А/422   Татах
 Эрүүл мэндийн сайд Түр заавар шинэчлэн батлах тухай 2020-08-28  А/412   Татах
Эрүүл мэндийн сайд Түр заавар шинэчлэн батлах тухай 2021-01-27 А/29 Татах
Эрүүл мэндийн сайд Түр заавар шинэчлэн батлах тухай 2021-03-04 А/101 Татах
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter