Цаг үеийн
Урьдчилан сэргийлэх болон голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийлээ
1198

Коронавируст халдварын урьдчилан сэргийлэх болон голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлтийг ЗӨСҮТ нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж байна. Коронавируст халдвар голомтлон тархаж, хэсэгчлэн хөл хорио тогтоосон Баянзүрх дүүргийн 26-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 15-р хорооны гудамж, нийтийн эзэмшлийн талбай болон орон сууцны 127 байранд урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт, 30 гаруй байранд голомтын эцстйн халдваргүйжүүлэлтийг НЗАА, халдваргүйтгэлийн ‘Орхон-Овоот’ ХХК-тай хамтран 03-р сарын 19, 20- ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.

Нийтдэгдсэн огноо: 2021.03.20

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter