Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.12.09)
821

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 11-р сарын 22-оос 12-р сарын 09-ний хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Герман, Болгар, Орос, БНХАУ зэрэг улс орны газар нутагт нүүдлийн болон тэжээвэр шувуудын дунд бүртгэгдсэн (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгт 1, зураг 1-ээс харна уу).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter