• Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.09.21)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 9-р сарын 06-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ХБНГУ, БНХАУ, Франц, Пакистан, Люксембург зэрэг улсын газар нутагт зэрлэг болон тэжээвэр шувууд, амьтдын дунд бүртгэгдсэн. (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  543
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.09.06)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 8–р сарын 15-аас 09–р сарын 06-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Орос, БНХАУ, Того, Нидерланд улсын газар нутагт зэрлэг болон тэжээвэр шувуудын дунд бүртгэгдсэн. (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  892
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.07.26)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 06-р сарын 30 наас 07-р сарын 26 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Дани, Швед, Того улсын газар нутаг зэрлэг болон тэжээвэр шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1496
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.06.30)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 06-р сарын 07-оос 06-р сарын 30-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ОХУ, БНХАУ-ын газар нутагт нүүдлийн шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1773
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.06.07)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 05-р сарын 21-нээс 2021 оны 06-р сарын 07-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Лесотогийн Вант Улс, Литва, Герман зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1697
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.05.21)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 05-р сарын 07-21-ний хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Словак, Өмнөд Африк, Мали, Герман, Болгар, Румин, Төвөд зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудын дунд илэрсэн байна. (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1509
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.04.15)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 04 сарын 04-15 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ОХУ, Украйн, Герман, Өмнөд Африк, БНХАУ зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1249
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.03.23)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 3 дугаар сарын 8-22 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Афканистан, Эстони, Нигер, Швед, Кувейт зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1416
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.02.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 2 дугаар сарын 1-15 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус БНХАУ, Өмнөд Солонгос, Болгар, Латви, Украйн, Герман зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1533
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.02.01)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 1 дүгээр сарын 18 наас 2 дугаар сарын 01 ний хүртэлх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Чех, Япон, Дани, Кувейт, Иран, Герман зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1674
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter