• Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2024.05.24)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдлын мэдээлэл: 2024 оны 05 дугаар сарын 10-24 ны өдрийн хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтэлсэн огноо:2024.05.24

  536
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2024.05.10)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдлын мэдээлэл: 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтэлсэн огноо:2024.05.10

  615
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2024.03.22)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдлын мэдээлэл: 2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтэлсэн огноо:2024.03.22

  884
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2024.02.16)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдлын мэдээлэл: 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй   Нийтэлсэн огноо:2024.02.16

  1267
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2024.01.29)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 12 дүгээр сарын 25-наас 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй   Нийтэлсэн огноо:2024.01.29

  1042
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.12.25)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 11-р сарын 22-оос 12-р сарын 25-ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.12.25

  1376
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.11.22)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 10-р сарын 16-аас 11-р сарын 22-ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.11.22

  1549
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.10.16)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 09-р сарын 29-өөс 10-р сарын 16-ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.10.16

  1659
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.09.29)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 08-р сарын 17-оос 09-р сарын 29-ний хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.09.29

  1673
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.08.17)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 08-р сарын 03-аас 08-р сарын 17-ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.08.18

  1776
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter