• Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.01.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 01-р сарын 01-ээс 01-р сарын 16-ны байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй бол A (H5N6) вирусээр 220, A (H5N2) вирусээр 424 тэжээвэр шувуу өвчилж, үхсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  54
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 он)

  2018 онд Дэлхийн улс орнуудад шувууны томуугийн хүний өвчлөл A(H7N9) вирусээр үүсгэгдсэн (1), А (H5N6) вирусээр үүсгэгдсэн (4), А (H7N4) вирусээр үүсгэгдсэн (1), А (H9N2) вирусээр үүсгэгдсэн (5) тус тус бүртгэгдэж, А хүрээний H5N1 вирусийн хүний өвчлөл (0) бүртгэгдээгүй байна. НЭГ. 2018 онд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн А (Н5N1) вирусийн хүний өвчлөлийн тохиолдол ба нас баралт: ...read more →

  83
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 оны 4-р улирлын байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусийн хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны Дөрөвдүгээр улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). ХОЁР. 2003 оноос хойш бүртгэгдсэн шувууны томуугийн хүний өвчлөл ба нас баралт: 2003 оноос 2018 оны Дөрөвдүгээр улирал хүртэлх хугацаанд дэлхийн 16 улсад шувууны томуугийн ...read more →

  78
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 оны 3-р улирлын байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны Гуравдугаар улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). Дэлгэрэнгүй

  121
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 оны 2-р улирлын байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны Хоёрдугаар улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). Дэлгэрэнгүй

  453
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ 2018 оны 01-р улирлын байдлаар

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). Дэлгэрэнгүй

  333
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуу өвчний тохиолдол, тархалтын нэгдсэн мэдээ (2017 он)

  2017 онд Дэлхийн улс орнуудад шувууны томуугийн А хүрээний H5N1 вирусын хүний өвчлөл (4), зэрлэг болон тэжээвэр шувуудын дундах өвчлөл (146565), A (H7N9) вирусын хүний өвчлөл (756) тус тус бүртгэгдсэн бол А (H5N6) вирусын хүний өвчлөл нэмж бүртгэгдээгүй байна. Дэлгэрэнгүй

  631
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.12.31)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 12-р сарын 16-аас 12-р сарын 31-ний хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  771
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.12.16-ны байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 12-р сарын 01-ээс 12-р сарын 16-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  2099
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.11.30-ны байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 11-р сарын 15-аас 11-р сарын 30-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  616
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter