• Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2024.02.16)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдлын мэдээлэл: 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй   Нийтэлсэн огноо:2024.02.16

  96
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2024.01.29)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 12 дүгээр сарын 25-наас 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй   Нийтэлсэн огноо:2024.01.29

  337
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.12.25)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 11-р сарын 22-оос 12-р сарын 25-ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.12.25

  828
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.11.22)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 10-р сарын 16-аас 11-р сарын 22-ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.11.22

  1172
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.10.16)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 09-р сарын 29-өөс 10-р сарын 16-ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.10.16

  1543
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.09.29)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 08-р сарын 17-оос 09-р сарын 29-ний хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.09.29

  1592
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.08.17)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 08-р сарын 03-аас 08-р сарын 17-ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.08.18

  1730
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.04.28)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 04-р сарын 14 нөөс 04-р сарын 28 ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.04.28

  2577
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.04.14)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 03-р сарын 17 ноос 04-р сарын 14-ний хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.04.14

  2337
 • Цаг үеийн
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2023.03.17)

  Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын мэдээлэл: 2023 оны 03-р сарын 01-16 ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй Нийтлэгдсэн огноо: 2022.03.17

  2451
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter