Ангилалгүй
Нэг эрүүл мэнд хэлэлцүүлэг – илтгэл, зураг, видео
1046

2022 оны 06-р сарын 15-17-ны өдрүүдэд “Нэг эрүүл мэнд” хэлэлцүүлэг зохион байгууллагдаж байна.

Хэлэлцүүлэгт эрүүл мэнд, мал эмнэлэг, байгаль орчны салбарын олон улсын, үндэсний, орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын 100 гаруй төлөөлөгч оролцож байна.

 

2022.06.15 – Нэг дэх өдөр

Илтгэл

 1. One health human health services 
 2. “One health” component of the veterinary services
 3. Байгаль орчны үйлчилгээ, эрүүл мэнд

Зураг

Нэг дэх өдрийн хэлэлцүүлгийн зургийг энд дарж татаж авна уу.

Видео

 1. Нэг эрүүл мэндийн түүх
 2. Нэг эрүүл мэндийн харилцан хамаарлыг амжилттай хэрэгжүүлэх нь 1-р хэсэг
 3. Нэг эрүүл мэндийн харилцан хамаарлыг амжилттай хэрэгжүүлэх нь 2-р хэсэг

 

2022.06.16 – Хоёр дахь өдөр

Илтгэл

 1. National Bridging Workshop
 2. 6 technical working groups

Зураг

Хоёр дахь өдрийн хэлэлцүүлгийн зургийг энд дарж татаж авна уу.

Видео

 1. ОУЭМД ба түүний Хяналт Үнэлгээний Хүрээ – 1-р хэсэг
 2. ОУЭМД ба түүний Хяналт Үнэлгээний Хүрээ – 2-р хэсэг
 3. ОУЭМД ба МЭТҮ ний Урсгалыг холбох нь
 4. ДМАЭМБ ба МЭТҮ-ний Урсгал


2022.06.17- Гурав дахь өдөр

Зураг

Гурав дахь өдрийн хэлэлцүүлгийн зургийг энд дарж татаж авна уу.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter