Үйл ажиллагаа
Зоонозын өвчин судлалын төвүүдийн лабораторийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах ажлын байран дахь сургалт зохион байгуулав
729

Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Японы сантай хамтран МОН-9218 төслийн хүрээнд “Нийслэл, аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвүүдийн лабораторийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах” дадлага сургалт 2023 оны 11 сарын 30-аас 12 сарын 01 –ний өдрүүдэд Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвд зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтад аймаг, нийслэлийн 14 Зоонозын өвчин судлалын төвүүдийн нийт 38 лаборант, ариутгагч, бэлтгэмэлч нар хамрагдлаа.

 

Нийтэлсэн огноо: 2023.12.05

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter