Зоонозын өвчин
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас анзаарагддаггүй өвчнүүдийг хянах, бууруулах стратегийн үйл ажиллагаануудыг зөвлөж байна
368

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас анзаарагддаггүй өвчнүүдийг хянах, бууруулах стратегийн үйл ажиллагаануудыг зөвлөж байна:

  • Урьдчилан сэргийлэх түгээмэл эмчилгээнүүд: Эрсдэлт бүлгийн хүн амыг эмээр хангах
  • Өвчний менежментийг эрчимжүүлэх: Чагас, лепроси зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээ, оношилгоо, илрүүлэг
  • Дамжуулагч шавжуудаас сэргийлэх цацлага, тор хэрэглэх, зохих газруудад пестицид, шавжгүйтгэлийн бодис цацах зэргээр дамжуулагчдыг хянаж, устгах
  • Мал эмнэлгийн нийгмийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагааны нэг болох нохдыг галзуу өвчний эсрэг вакцинд хамруулах
  • Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуй: Аюулгүй, цэвэр усны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Амьтны халдвартай ялгадаснаас хүн, амьтдыг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Нийтэлсэн огноо: 2024.01.31

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter