• Зайны сургалт (телемедецин) нь эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн нийтлэг болон нарийн мэргэжлийн сэдвээр явагдах бөгөөд кредит биелүүлэх болон тасралтгүй сургалтын хэлбэртэй байна.
  • Төрийн санхүүжилтээр явагдах зайны сургалт нь төлбөргүй байна.
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter