Цаг үеийн
Дэмжлэгт хяналт хийлээ
138

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын хамтарсан удирдамжаар Нийслэлийн зоонозын өвчин судлалын төв (Багануурын ЗӨСТ)-ийн үйл ажиллагаанд 2018 оны 09-р сарын 04-ний өдөр хяналт үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter