Цаг үеийн
“Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт боллоо
544

2018  оны 11-р сарын 01-02-ны өдрүүдэд аймаг, нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төвүүдэд чанар ёс зүйн чиглэлээр ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдэд зориулан “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах нь” сэдэвт сургалтыг Эрүүл мэндийн чанарын холбоотой хамтран  зохион байгууллаа. Сургалтад Архангай, Баянхонгор,  Багануур, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дундговь, Завхан, Ховд, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Өмнөговь, Увс, Хэнтий, Сэлэнгэ аймгууд болон ЗӨСҮТ-ийн  чанарын болон болон ёс зүйн багийн гишүүн  нийт 60 гаруй  мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Нийтлэгдсэн огноо: 2018.11.05

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter