Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.11.23)
158

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1253 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 116(9.2%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1096(87.4%) хачигт
халдвар, 24(1.9%) бэтэг, 2(0.1%) хумхаа, 10(0.8%) боом, 7(0.5%) тарваган тахлын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter