Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.25)
252

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 55 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 43(78.1) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 7(12.7%) хачигт халдвар, 2(3.6%) хумхаа, 1(1.8%) ям, 1(1.8%) денги, 1(1.8%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter