ЗӨСТ
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа
81

Хачигт халдвар, галзуу өвчний улиралчлалтай холбогдуулан аймгийн ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн 7-9-р ангийн 309 сурагч, Хөгжим бүжгийн коллежийн дотуур байрны 72 суралцагч, нийт 381 сурагчид “Хачигт халдвараас сэргийлэх”, “Галзуу өвчнөөс сэргийлэх” сэдэвт 1 цагийн сургалтыг 2019 оны 03-р сарын 18-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Тус сургалтын үеэр 40 ширхэг санамж тараасан.

Завхан аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.03.22

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter