ЗӨСТ
Боомын шинжилгээ хийлээ
164

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 04-р сарын 29-өөс 05-р сарын 08-ны хооронд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Даланзадгад сумдын нутагт боомын шинжилгээ хийлээ. Тус боомын хяналтын шинжилгээгээр хөрс бууц,  үс ноос, арьс шир, арчдас нийт 310 нэгж материал дээжлэн авч шинжилсэн. Уг шинжилгээг нян харах, нян судлах аргаар шинжилсэн ба шинжилгээний дүнгээр боом өвчний үүсгэгч илрээгүй болно.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.05.09

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter