ЗӨСТ
Хачгаар дамжих халдварын хайгуул шинжилгээ хийлээ
159

Говь-Алтай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвөөс 2019 оны 04-р сарын 24-30-ны хооронд хачгаар дамжих халдварын байгалийн голомтын тандал судалгаа, хайгуул шинжилгээг Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Цогт, Баянтоорой сумдын нутаг Халзан сайр, Гэгээт, Хаяагийн гол, Хөх толгой зэрэг газруудад хийж, 618 бэлчээрийн хачиг 37 малын хачиг цуглууллаа. Мөн нутгийн ард иргэдэд хачгаар дамжих халдвараас сэргийлэх талаар яриа танилцуулгыг хийж, санамж хуудас тараалаа.

Говь-Алтай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.05.09

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter