ЗӨСТ
Тандалт судалгаа хийлээ
178

Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 09-р сарын 11-ний өдөр гахай, шувуугаар дамжих халдварт өвчний хүн амын дундах тандалт судалгааг Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын Баянсайр 7-р багт, ус намгийн шувуудын ажиглалт тооллогыг Бөөнцагаан нууранд хийж гүйцэтгэлээ. Тус хүн амын дундах асуумж судалгаанд 60 хүнийг хамруулж, шувуугаар дамжих халдварт өвчнөөс сэргийлэх сургалт хийж, санамж хуудас тараан ажиллалаа.

Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.09.17

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter