Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.01)
273

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 982 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 114(11.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 836(85.1%) хачигт халдвар, 8(0.8%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 3(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 5(0.5%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter